Minowanie

Ten artykuł dotyczy procesu zakładania pola minowego. Zobacz też: minowanie – tworzenie przez żerujące owady minujące przestrzeni w tkankach roślinnych.

Minowanie – proces zakładania pola minowego lub zagrody minowej. Pole minowe może być zakładane na morzu bądź na lądzie.

Morskie pole minoweEdytuj

Minowanie na wodzie polega na ustawieniu odpowiedniej liczby min morskich przez okręty na zaminowywanym akwenie. Zaminowany akwen nazywa się zagrodą minową. Wykorzystuje się do tego albo specjalne okręty zwane stawiaczami min albo okręty, które oprócz swoich normalnych funkcji są przystosowane do stawiania min, najczęściej trałowce, niszczyciele a nawet okręty podwodne.

Lądowe pole minoweEdytuj

Minowanie na lądzie polega na umieszczeniu min odpowiedniego typu w obszarze pola minowego. Oprócz pól minowych minuje się też punkty lub przedmioty, szczególnie przy użyciu min pułapek.

Minowanie wykonują najczęściej specjalnie przygotowane pododdziały wojsk inżynieryjnych a żołnierze, którzy wykonują minowanie zwani są saperami.

Ze względu na różnorodność typów min lądowych bardzo różne są techniki minowania od ręcznego zakopywania min do minowania narzutowego.

Zobacz teżEdytuj