Misterium (ujednoznacznienie)

strona ujednoznaczniająca
To jest strona ujednoznaczniająca. Poniżej znajdują się różne znaczenia hasła „Misterium”.
Misteria starożytne – starożytne formy kultu religijnego
W teologii
  • misterium – transcendentne przeżycie osobistej relacji z Bogiem;
  • misterium rozumiane jako synonim liturgii;
  • misterium – w szerszym znaczeniu: te elementy religii, których nie da się wyjaśnić rozumowo, tajemnica.
Misterium jako forma teatralna
We współczesnej sztuce