Modern Electrics

Modern Electrics – pierwszy w świecie miesięcznik poświęcony elektronice i krótkofalarstwu, wydawany w USA w latach 1908-1913 przez Hugo Gernsbacka.

Modern Electrics
Ilustracja
Okładka wydawnictwa z roku 1912
Częstotliwość

miesięcznik

Państwo

 Stany Zjednoczone

Wydawca

Hugo Gernsback

Tematyka

krótkofalarstwo

Pierwszy numer

kwiecień 1908

Ostatni numer

grudzień 1913

Redaktor naczelny

Hugo Gernsback

Średni nakład

2000-52000 egz.

Początkowo pismo miało na celu dostarczenie informacji wysyłkowych krótkofalowców i promowanie amatorskiego hobby. Nakład tego czasopisma szybko się powiększał, od 2000 w 1908 roku do 52000 w roku 1911. W roku 1908 na łamach pisma ukazał się "wireless registry" – wykaz właścicieli radiostacji, ich znaków wywoławczych oraz wyposażenia, które posiadali i obsługiwali. Był to pierwowzór późniejszych callbooków.

Czasopismo zostało sprzedane w roku 1913, a w grudniu tego samego roku przerwano jego wydawanie. W wyniku połączenia z Electrician and Mechanic powstał magazyn Modern Electrics and Mechanics.