Moment statyczny linii

Momentem statycznym linii względem dowolnej osi nazywamy iloczyn długości częściowych li tej linii i odległości xi od tej linii względem tej samej osi, lub prościej iloczyn długości l tej linii i odległości środka ciężkości x0 tej linii względem tej samej osi: