Monika Szwarc

polska prawniczka

Monika Szwarc – polska prawnik, doktor habilitowany nauk prawnych, profesor nadzwyczajny w Instytucie Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk, specjalistka w zakresie prawa międzynarodowego publicznego i prawa Unii Europejskiej.

Monika Szwarc
ilustracja
Państwo działania

 Polska

doktor habilitowany nauk prawnych
Specjalność: prawo europejskie
Alma Mater

Uniwersytet Gdański

Doktorat

2004 – prawo
Instytut Nauk Prawnych PAN

Habilitacja

2012 – prawo
Instytut Nauk Prawnych PAN

profesor Instytutu Nauk Prawnych PAN

Życiorys

edytuj

W 2000 r. ukończyła studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. W 2004 na podstawie napisanej pod kierunkiem Władysława Andrzeja Czaplińskiego rozprawy pt. Konstrukcja wzmocnionej współpracy w prawie Unii Europejskiej otrzymała w Instytucie Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk stopień naukowy doktora nauk prawnych nauk prawnych w zakresie prawa, specjalność: prawo europejskie. Tam też na podstawie dorobku naukowego oraz pracy pt. Kompetencje Unii Europejskiej w dziedzinie harmonizacji prawa karnego materialnego uzyskała w 2012 r. stopień doktora habilitowanego nauk prawnych w zakresie prawa, specjalność: prawo międzynarodowe publiczne, prawo europejskie[1].

Została profesorem nadzwyczajnym w Instytucie Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk. Była wykładowcą w Europejskiej Wyższej Szkole Prawa i Administracji w Warszawie na Wydziale Prawa w Katedrze Prawa Międzynarodowego[1].

Została wybrana na członka Komitetu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk kadencji 2020–2023[2]. Od 2020 r. jest redaktorem naczelnym półrocznika "Studia Prawnicze"[3].

Przypisy

edytuj
  1. a b Dr hab. Monika Szwarc, [w:] baza „Ludzie nauki” portalu Nauka Polska (OPI PIB) [dostęp 2019-12-21].
  2. Komitet Nauk Prawnych PAN. pan.pl. [dostęp 2020-02-23].
  3. Zespół redakcyjny | Studia Prawnicze [online], czasopisma.inp.pan.pl [dostęp 2021-09-23].