Monthly Notices of the Royal Astronomical Society

czasopismo naukowe

Monthly Notices of the Royal Astronomical Society (MNRAS) – jedno z wiodących na świecie czasopism naukowych dotyczących astronomii i astrofizyki. Od 2013 roku jest wydawane przez Oxford University Press (wcześniej przez Wiley Blackwell)[potrzebny przypis] w imieniu brytyjskiego Królewskiego Towarzystwa Astronomicznego (RAS), jednak wbrew nazwie nie jest miesięcznikiem (rocznie ukazuje się 36 numerów), ani nie zawiera obwieszczeń RAS.

Monthly Notices of the Royal Astronomical Society
Ilustracja
Częstotliwość

36 numerów rocznie

Państwo

 Wielka Brytania

Wydawca

Oxford University Press

Tematyka

astronomia

Pierwszy numer

1827

ISSN

1365-2966 (online) 0035-8711, 1365-2966 (online)

Strona internetowa

W MNRAS publikowane są oryginalne prace badawcze zarówno naukowców z Wielkiej Brytanii jak i z innych krajów. Kontrola redakcyjna sprawowana jest poprzez zespół złożony z zawodowych astronomów. Wszystkie artykuły przed drukiem poddawane są procedurze peer review - recenzji przez eksperta w danej dziedzinie.

Pierwszy numer MNRAS ukazał się 9 lutego 1827, jako Monthly Notices of the Astronomical Society of London.

Linki zewnętrzne edytuj