Moszyńscy herbu Nałęcz

ród szlachecki
Herb hrabiowski Moszyńskich

Moszyńscy herbu Nałęcz – polska rodzina szlachecka, od XVIII wieku nosząca tytuł hrabiowski.

Założycielem hrabiowskiej linii Moszyńskich był Jan Kanty Moszyński, który w 1730 roku w Dreźnie zawarł związek małżeński z Fryderyką Aleksandrą Cosel, naturalną córką króla polskiego Augusta II Mocnego. Ze związku tego urodziło się dwóch synów: August Fryderyk Moszyński i Fryderyk Józef Moszyński. Obaj bracia zrobili zawrotne kariery w czasach panowania Stanisława Augusta Poniatowskiego. Uzyskali wiele zaszczytów, urzędów i dorobili się znacznego majątku.