Mozartstadt (pl: Miasto Mozarta) - tytuł przysługujący miastom związanym z W.A. Mozartem i jego ojcem Leopoldem.