Nadsański Regionalny Park Krajobrazowy

Nadsański Regionalny Park Krajobrazowy (ukr. Надсянський регіональний ландшафтний паркNadsians'kyj rehionalnyj łandszaftnyj park) – park krajobrazowy w zachodniej Ukrainie, w powiecie turczańskim obwodu lwowskiego. Powierzchnia: 194,28 km² (19 428 ha). Siedziba władz Parku znajduje się we wsi Borynia.

Nadsański Regionalny Park Krajobrazowy
Надсянський регіональний ландшафтний парк
park krajobrazowy
Państwo  Ukraina
Data utworzenia 1997
Powierzchnia 194,28 km²
Położenie na mapie obwodu lwowskiego
Mapa lokalizacyjna obwodu lwowskiego
Nadsański Regionalny Park Krajobrazowy
Nadsański Regionalny Park Krajobrazowy
Położenie na mapie Ukrainy
Mapa lokalizacyjna Ukrainy
Nadsański Regionalny Park Krajobrazowy
Nadsański Regionalny Park Krajobrazowy
49,17°N 22,87°E/49,166111 22,870000

Nadsański RPK ciągnie się stosunkowo wąskim pasem wzdłuż doliny górnego Sanu, od Przełęczy Użockiej aż do miejsca, w którym granica polsko-ukraińska porzuca koryto Sanu. Po stronie polskiej graniczy z Bieszczadzkim Parkiem Narodowym i z Parkiem Krajobrazowym Doliny Sanu, z którymi razem tworzy Międzynarodowy Rezerwat Biosfery „Karpaty Wschodnie”. Na Przełęczy Użockiej Nadsański RPK graniczy z Użańskim Parkiem Narodowym.

Nadsański RPK został utworzony w 1997 w celu ujednolicenia ochrony przyrody w obszarze doliny Sanu. Do tej pory bowiem była chroniona tylko jej polska część. Funkcją Parku jest promowanie takich form gospodarki, które pozwolą na zachowanie różnorodności biologicznej i racjonalne turystyczne wykorzystanie terenu.

Nadsański RPK leży na pogórzu stryjsko-sańskim. Obejmuje w całości wschodnią, ukraińską część doliny górnego Sanu, trzy pasma górskie biegnące z północnego zachodu na południowy wschód: Czerwony Wierch (przedłużenie polskiego pasma Otrytu; kulminacja Marhityna – 826 m n.p.m.), leżący dalej w tej samej linii Sański Grzbiet (Szczołb – 874 m n.p.m.) i dalej na południe położone pasmo Buczok (do 951 m n.p.m.), a dalej – dolinę wykorzystywaną przez potoki Rika (dopływ Sanu) i Jabłuńka (dopływ Stryja). Granice Parku sięgają aż działu wód między Sanem a Dniestrem, a nawet w okolicy wsi Dnistryk Dubowyj, schodzą na północne zbocza doliny górnego Dniestru.

Podobnie jak polska część doliny górnego Sanu, także część ukraińska została wyludniona po zakończeniu II wojny światowej – w ramach „oczyszczania strefy przygranicznej”. Natomiast dolina Riki i Jabłuńki jest normalnie zaludniona i zagospodarowana, leżą w niej duże wsie: Boberka, Szandrowec oraz Wyżna i Niżna Jabłuńka.

Dlatego, w odróżnieniu od Bieszczadzkiego Parku Narodowego po drugiej stronie Sanu, lasy i zarośla stanowią tylko 51,6% obszaru Nadsańskiego RPK, zaś aż 42,9% – grunty rolne. Wśród lasów przeważają bukowe, jodłowe i świerkowe, przy czym świerk pochodzi ze sztucznych nasadzeń. Szata roślinna terenów Nadsańskiego RPK została silnie przekształcona przez człowieka – sporą część lasów zastąpiły pastwiska, obecnie wtórnie dziczejące i zarastające jałowcem.

Linki zewnętrzneEdytuj