Nadzór ubezpieczeniowy

Nadzór ubezpieczeniowy – część nadzoru nad rynkiem finansowym w Polsce dotycząca rynku ubezpieczeniowego (nadzór nad zakładami ubezpieczeń i reasekuracji oraz pośrednikami ubezpieczeniowymi). Pierwotnie sprawowany przez Ministra Finansów, następnie w latach 1996–2002 podzielony między Ministra Finansów (nadzór licencyjny) i Państwowy Urząd Nadzoru Ubezpieczeń (nadzór nad bieżącą działalnością zakładów ubezpieczeń i reasekuracji oraz prowadzenie rejestrów pośredników ubezpieczeniowych: agentów ubezpieczeniowych, brokerów ubezpieczeniowych), w latach 2002-2003 podzielony między Ministra Finansów i Komisję Nadzoru Ubezpieczeń i Funduszy Emerytalnych, w latach 2003–2006 sprawowany przez Komisję Nadzoru Ubezpieczeń i Funduszy Emerytalnych, a od 2006 przez Komisję Nadzoru Finansowego.

Bibliografia

edytuj
  • Ustawa z dnia 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym
  • Ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o nadzorze ubezpieczeniowym i emerytalnym
  • Ustawa z dnia 28 lipca 1990 r. o działalności ubezpieczeniowej (obecnie nieobowiazująca)
  • Paweł Pelc: Nowy kształt nadzoru nad rynkiem finansowym w Polsce. (w: Gazeta Ubezpieczeniowa, nr 48 (399), 28 listopada 2006, s. 14-15)

Linki zewnętrzne

edytuj