Nairiasyryjska nazwa grupy plemion na terytorium starożytnego państwa Urartu. Określenie to funkcjonowało w XIII–XI wieku p.n.e. Niektóre obiekty geograficzne zachowały rdzeń „Nairi” także w późniejszych tekstach asyryjskich, na przykład jezioro Wan nazywane było „morzem krainy Nairi” – tâmtu ša mât Nairi[1]. Niektórzy badacze pierwszej połowy XX wieku uznawali asyryjskie słowo „Nairi” za nazwę plemion huryckich. Tłumaczyłoby to pochodzenie Urartyjczyków od Hurytów[2]. Badania lingwistyczne, prowadzone w drugiej połowie XX wieku, wykazały, że języki urartyjski i hurycki są ze sobą spokrewnione[3][4], co potwierdziło dotychczasową teorię. Niewielka liczba odkrytych źródeł pisanych nie pozwala na jednoznaczne określenie składu etnicznego plemion Nairi oraz zasięgu terytorialnego obszaru, który zamieszkiwały.

Zobacz też Edytuj

Przypisy Edytuj

  1. Б.Б. Пиотровский, Ванское царство (Урарту), Москва 1959.
  2. A. Götze, Hethiter, Churriter und Assyrer. Hauptlinien der vorderasiatischen Kulturentwicklung im II. Jahrtausend v. Chr. geb., Oslo 1936.
  3. И. Фридрих, Дешифровка забытых письменностей и языков, Москва 2003. ISBN 5-354-00045-9.
  4. И.М. Дьяконов, Языки древней Передней Азии, Москва 1967.