Narzędzia logistyczne

Narzędzie logistyczne – charakterystyka wybranych narzędzi wspomagających zadania logistyczne.

Narzędzia Charakterystyka Korzyści
ACD
 • Automatyczne przekazywanie danych występujących w procesie logistycznym
 • Zminimalizowanie biurokratyzacji i dokumentacji
CRM
 • Zarządzanie relacjami z klientami poprzez dobrze opracowaną strategię (za pomocą narzędzi informatycznych), nastawioną na zwiększenie zysków firmy
 • Wspomaga wymianę informacji, dostęp do historii kontaktów handlowych, oszczędności wydatków i czasu, integracji danych, itp.
 • Budowanie długofalowych relacji z klientami
 • Poprawa zdolności w nawiązywaniu kontaktów handlowych i realizacji transakcji
 • Nowe możliwości reklamy produktowej, marketingu i serwisu
 • Lepsze zrozumienie potrzeb i zachowań klientów
 • Zminimalizowanie biurokratyzacji i dokumentacji
DRP
 • Planowanie zasobów dystrybucji
 • Pomaga w ustaleniu odpowiedniego poziomu zapasów w systemie logistyki dystrybucji
 • Jeden łańcuch dostaw
 • Redukcja ilości zapasów
 • Trafniejsze prognozowanie popytu i planowanie potrzeb dystrybucyjnych
ERP
 • Planowanie zasobów przedsiębiorstwa
 • Jest to grupa ściśle powiązanych modułów, które wspierają procesy logistyczne i produkcyjne, co prowadzi w konsekwencji do usprawnienia procesów i uzyskanie większej kontroli nad działalnością
 • Możliwość elastycznego dostosowania się do potrzeb
 • Poprawia terminowość dostaw
 • Skraca czas powstawania wyrobu
 • Umożliwia przepływ informacji od klienta do producenta
 • Stała kontrola nad wszystkim co dzieje się we wszystkich obszarach działalności przedsiębiorstwa