Nektariusz (Sielezniow)

Nektariusz, imię świeckie Nikołaj Wasiljewicz Sielezniow (ur. 7 maja 1974 w Czulmanie) – rosyjski biskup prawosławny.

Nektariusz
Nikołaj Sielezniow
biskup liwieński i małoarchangielski
ilustracja
Kraj działania  Rosja
Data i miejsce urodzenia 7 maja 1974
Czulman
biskup liwieński i małoarchangielski
Okres sprawowania od 2014
Wyznanie prawosławne
Kościół Rosyjski Kościół Prawosławny
Inkardynacja Eparchia liwieńska
Śluby zakonne 26 kwietnia 2002
Diakonat 1 marca 1998
Prezbiterat 21 listopada 2002
Nominacja biskupia 25 lipca 2014
Sakra biskupia 9 września 2014
Sukcesja apostolska
Data konsekracji 9 września 2014
Miejscowość Kaługa
Miejsce Sobór Trójcy Świętej
Konsekrator Cyryl
Współkonsekratorzy Warsonofiusz (Sudakow), Klemens (Kapalin), Antoni (Czeremisow), Maksymilian (Łazarenko), Sergiusz (Czaszyn), Nikita (Ananjew)

ŻyciorysEdytuj

Pochodzi z rodziny robotniczej z Jakucji. Od siedemnastego roku życia przysługiwał w soborze Trójcy Świętej w Krasnojarsku, następnie był również hipodiakonem w soborze Opieki Matki Bożej w tym samym mieście. 1 marca 1998 biskup krasnojarski i jenisiejski Antoni wyświęcił go na diakona. W roku następnym został sekretarzem eparchii. 26 kwietnia 2002 arcybiskup Antoni przyjął od niego wieczyste śluby mnisze i nadał mu imię zakonne Nektariusz na cześć świętego mnicha Nektariusza z Optiny. 21 listopada tego samego roku ten sam hierarcha wyświęcił go na hieromnicha i skierował do pracy duszpasterskiej w soborze Opieki Matki Bożej w Krasnojarsku. Od 2004 służył również w soborze Trójcy Świętej. W tym samym roku w trybie zaocznym ukończył seminarium duchowne w Moskwie[1].

W marcu 2006 powierzono mu wykonywanie obowiązków przełożonego monasteru Zaśnięcia Matki Bożej w Krasnojarsku, w tym samym roku otrzymał godność igumena, a rok później został przełożonym klasztoru na stałe. W 2007 został również ekonomem eparchii. Rok później w trybie zaocznym ukończył Kijowską Akademię Duchowną, uzyskując stopień kandydata nauk teologicznych. W 2009 reprezentował eparchię krasnojarską na Soborze Lokalnym Rosyjskiego Kościoła Prawosławnego. W tym samym roku otrzymał godność archimandryty[1].

Od 2010 ponownie pełnił obowiązki sekretarza eparchii krasnojarskiej, zaś w 2011 został ponadto dziekanem dekanatu krasnojarskiego. W tym samym roku przeszedł do eparchii orłowskiej i liwieńskiej, gdzie został sekretarzem eparchii i proboszczem parafii Iwerskiej Ikony Matki Bożej w Orle. W tym samym roku mianowano go p.o. przełożonego monasteru Zaśnięcia Matki Bożej w Orle, zaś w 2012 został jego przełożonym na stałe[1].

25 lipca 2014 Święty Synod Rosyjskiego Kościoła Prawosławnego nominował go na biskupa liwieńskiego i małoarchangielskiego[1]. Jego chirotonia biskupia odbyła się 9 września 2014 w soborze Trójcy Świętej w Kałudze pod przewodnictwem patriarchy moskiewskiego i całej Rusi Cyryla[2].

PrzypisyEdytuj

Poprzednik
Powstanie eparchii
Biskup liwieński
od 2014
Następca
Nadal sprawuje urząd