Neuropsychopharmacology

Neuropsychopharmacology – recenzowane czasopismo naukowe specjalizujące się w publikowaniu oryginalnych badań z obszaru neuropsychofarmakologii; wydawane od 1987 roku. Oficjalny organ American College of Neuropsychopharmacology (ACNP). Miesięcznik[1][2].

Neuropsychopharmacology
Częstotliwość

miesięcznik

Wydawca

Nature Publishing Group

Organ prasowy

American College of Neuropsychopharmacology (ACNP)

Pierwszy numer

1987

ISSN

0893-133X

Strona internetowa

Czasopismo koncentruje się na badaniach klinicznych oraz podstawowych, które poszerzają wiedzę na temat ludzkiego mózgu i zachowań, szczególnie w odniesieniu do molekularnych, komórkowych, fizjologicznych i psychologicznych właściwości czynników działających w obrębie ośrodkowego układu nerwowego oraz identyfikacji nowych celów molekularnych służących do rozwoju nowej generacji leków psychotropowych[1].

Ze względu na interdyscyplinarny charakter neuropsychofarmakologii szczególny nacisk czasopismo kładzie na badania dotyczące: biologicznego podłoża zachowań normalnych i patologicznych; etiologii i patofizjologii zaburzeń neuropsychiatrycznych; zaburzeń i podstawowych mechanizmów działania leków psychofarmakologicznych oraz biologicznie istotnych aspektów epidemiologii, diagnozowania i leczenia zaburzeń neuropsychiatrycznych[1][3].

Pismo ma współczynnik wpływu impact factor (IF) wynoszący 6,544 (2017)[3] oraz wskaźnik Hirscha równy 195 (2017)[4]. W międzynarodowym rankingu SCImago Journal Rank (SJR) mierzącym znaczenie i prestiż poszczególnych czasopism naukowych „Neuropsychopharmacology” zostało w 2017 sklasyfikowane na:

  • 8. miejscu wśród czasopism z dziedziny farmakologii[5]
  • 12. miejscu wśród czasopism z dziedziny psychiatrii i zdrowia psychicznego[6].

W polskich wykazach czasopism punktowanych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego publikacja w tym czasopiśmie otrzymywała w latach 2013–2016 po 45 punktów[7]. Kwestie wydawniczo-techniczne tytułu leżą w gestii Nature Publishing Group.

Artykuły publikowane w tym czasopiśmie są indeksowane m.in. w bazach/kolekcjach: Thomson Reuters, Chemical Abstracts, Elsevier, Medline, EBSCO, Global News Media, Infotrieve, ProQuest oraz Portico[3].

Przypisy Edytuj

  1. a b c Neuropsychopharmacology (NEUROPSYCHOPHARMACOL). researchgate.net. [dostęp 2017-11-26]. (ang.).
  2. Neuropsychopharmacology. PubMed / ncbi.nlm.nih.gov. [dostęp 2018-10-02]. (ang.).
  3. a b c About the journal. nature.com. [dostęp 2018-10-23]. (ang.).
  4. Neuropsychopharmacology. scimagojr.com. [dostęp 2018-07-30]. (ang.).
  5. Scimago Journal & Country Rank (Pharmacology). scimagojr.com. [dostęp 2017-11-19]. (ang.).
  6. Scimago Journal & Country Rank (Psychiatry and Mental Health). scimagojr.com. [dostęp 2017-11-19]. (ang.).
  7. Wykaz czasopism naukowych zawierający historię czasopisma z publikowanych wykazów za lata 2013–2016. nauka.gov.pl / Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, 26 stycznia 2017. [dostęp 2017-11-20].

Linki zewnętrzne Edytuj