Nizina Cisy (rum. Câmpia Tisei, Câmpia de Vest) - region fizycznogeograficzny wyróżniany w geografii rumuńskiej.

Mianem Niziny Cisy geografowie rumuńscy określają wschodni pas Kraju Zacisańskiego na Wielkiej Nizinie Węgierskiej, znajdujący się w obecnych granicach Rumunii. Północna, zachodnia i południowa granica regionu jest sztuczna - stanowią ją granice państwowe Rumunii z Ukrainą, z Węgrami i z Serbią. Na wschodzie Nizinę Cisy ograniczają zachodnie stoki Wschodnich Karpat, Gór Zachodniorumuńskich i Karpat Południowych. Rzeki spływające z tych gór na zachód - lewe dopływy Cisy - dzielą Nizinę Cisy na szereg mniejszych jednostek. Od północy są to:

Równiny te stanowią powstałe w późnym trzeciorzędzie stożki napływowe Samoszu, Kereszów, Maruszy i pomniejszych rzek. Nizina Cisy jest częściowo zabagniona, pokryta lessem i urodzajnym czarnoziemem. Jej najniższy punkt - 80 m n.p.m. - znajduje się u przecięcia Temeszu z granicą rumuńsko-serbską. Nizina Cisy stanowi ważny region rolniczy Rumunii.

Bibliografia Edytuj

  • Józef Szaflarski Rumunia, w: Antoni Wrzosek (red.) Geografia Powszechna. Tom III. Europa (bez ZSRR), PWN Warszawa 1965
  • Krystyna Jawecka (red.) Mapa przeglądowa Europy. Rumunia. Skala 1:1 000 000, PPWK Warszawa-Wrocław 1984