Ten artykuł dotyczy ekosystemu. Zobacz też: inne znaczenia słowa.

Bagno – obszar o utrzymującym się wysokim nawilgoceniu, porośnięty przez roślinność przystosowaną do specyficznych warunków związanych z dużą wilgotnością.

Słodkowodne bagna na Florydzie
Bagno Lütt-Witt w Henstedt-Ulzburg w północnych Niemczech
Bagno w Olsztynie

Pojęcie bagno w języku potocznym ma nieprecyzyjne znaczenie[1] bliskie torfowisku[2]. Pojęcia bliskoznaczne to trzęsawisko, grzęzawisko lub błoto[3]. W literaturze specjalistycznej bagno może oznaczać teren stale podmokły i porośnięty roślinnością przystosowaną do bardzo wilgotnych warunków, której szczątki przekształcającą się w torf[4]. Niektórzy definiują bagno jako praktycznie każde lądowe mokradło, zarówno torfowiskowe, jak i nie (namulisko, podmoklisko, mułowisko). W węższym ujęciu bagno może oznaczać jedynie obszary, gdzie zachodzą procesy bagienne, zwłaszcza odkładanie torfu, przy czym może to dotyczyć także torfowisk inicjalnych lub zdegradowanych, gdzie procesy bagienne są słabo zauważalne. Torfowisko, na którym zachodzą procesy torfotwórcze, w odróżnieniu od osuszonych i zdegradowanych torfowisk, bywa określane jako torfowisko żywe (aktywne) lub bagno torfowe[1].

Bagna tworzą się w warunkach płytkiego zalegania wód podziemnych, gdy odpływ jest utrudniony przez zagłębienia terenu lub w strefie wysięków. Czasem powstają w wyniku lądowacenia zbiorników wodnych[2].

Nauka zajmująca się badaniem genezy i funkcjonowania bagien to paludologia[4].

Zobacz teżEdytuj

PrzypisyEdytuj

  1. a b Wiktor Kotowski, Meandry terminologii mokradłowej, bagna.pl, 2017 (pol.).
  2. a b bagno, [w:] Encyklopedia PWN [online] [dostęp 2019-02-01].
  3. Bagno, Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego (pol.).
  4. a b Janusz Gotkiewicz, Paludologia, bagna.pl, 15 lutego 2005 (pol.).