Nowy Korbut

polska bibliografia literacka

Nowy Korbut, właśc. Bibliografia literatury polskiej „Nowy Korbut” – polska narodowa bibliografia literacka, obejmująca pisarzy polskich wszystkich okresów literackich; łączy informacje bibliograficzne ze spisami bibliograficznymi dzieł pisarzy oraz zestawieniem opracowań o ich życiu i twórczości.

Bibliografia literatury polskiej „Nowy Korbut”
Ilustracja
Wybrane tomy „Nowego Korbuta”
Typ utworu

bibliografia

Wydanie oryginalne
Miejsce wydania

Warszawa
Kraków
Wrocław

Język

polski

Data wydania

od 1963

Wydawca

Państwowy Instytut Wydawniczy
Wydawnictwo Literackie
Zakład Narodowy im. Ossolińskich

Nazwa Korbut pochodzi od nazwiska Gabriela Korbuta, który na początku XX wieku w okresie 30 lat tworzył bibliografię "Literatura polska" obejmującą literaturę staropolską, oświecenia, romantyczną, pozytywizmu i Młodej Polski.

Nowy Korbut liczy 19 tomów, podzielonych ze względów praktycznych i konwencjonalnych na kilka serii chronologicznych, opowiadających kolejnym tomom „Korbuta”. Niektóre tomy składają się z kilku woluminów. Nie wszystkie zamierzone woluminy zostały wydane. Część jest aktualnie przygotowywana.

Hasła są dzielone na: życiorys, bibliografię podmiotową (twórczość pisarza), bibliografię przedmiotową (dzieła dotyczące pisarza). W bibliografii uwzględniono również dzieła błędnie przypisywane i wątpliwego autorstwa.

W ramach serii wydano również Słownik współczesnych pisarzy polskich.

tom podtytuł autorzy pierwsze wydanie
1 Piśmiennictwo staropolskie : hasła ogólne i anonimowe Roman Pollak, Tadeusz Witczak, Danuta Maniewska, Józef Cybertowicz 1963
2 Piśmiennictwo staropolskie : hasła osobowe A-M 1964
3 Piśmiennictwo staropolskie : hasła osobowe N-Ż 1965
4 Oświecenie : hasła ogólne, rzeczowe i osobowe A-H Elżbieta Aleksandrowska, Tadeusz Mikulski 1966
5 Oświecenie : hasła osobowe I-O 1967
6* Oświecenie : hasła osobowe P-Ż, addenda A-O 1970
6** Oświecenie : uzupełnienia, indeksy Elżbieta Aleksandrowska 1972
7 Romantyzm : hasła ogólne i rzeczowe, hasła osobowe A-J Irmina Śliwińska, Stanisław Stupkiewicz, Halina Gacowa 1968
8 Romantyzm : hasła osobowe K-O 1969
9 Romantyzm : hasła osobowe P-Ż, uzupełnienia 1972
10 Adam Mickiewicz : twórczość. Vol. 1 Zbigniew Przychodniak (kierownictwo i redakcja naukowa), Jerzy Borowczyk, Zofia Dambek-Giallelis, Elżbieta Lijewska, Alicja Przybyszewska 2019 ISBN 978-83-66076-53-2
11 Juliusz Słowacki Halina Gacowa 2000 ISBN 83-04-04555-9
12 Józef Ignacy Kraszewski : zarys bibliograficzny Stanisław Stupkiewicz, Irmina Śliwińska, Wanda Roszkowska-Sykałowa 1966
13 Literatura pozytywizmu i Młodej Polski : hasła ogólne, hasła osobowe A-F Zygmunt Szweykowski, Jarosław Maciejewski, Wiesława Albrecht 1970
14 Literatura pozytywizmu i Młodej Polski : hasła osobowe G-Ł 1973
15 Literatura pozytywizmu i Młodej Polski : hasła osobowe M-Ś Zygmunt Szweykowski, Jarosław Maciejewski, Wiesława Albrecht-Szymanowska 1977
16* Literatura pozytywizmu i Młodej Polski : hasła osobowe T-Ż, uzupełnienia haseł osobowych t. 13-15 Zygmunt Szweykowski, Jarosław Maciejewski, Wiesława Albrecht-Szymanowska, Anna Polakowska, Izabella Teresińska 1982 ISBN 83-06-00104-4
17* Bolesław Prus (Aleksander Głowacki) Teresa Tyszkiewicz, Zygmunt Szweykowski, Jarosław Maciejewski 1981 ISBN 83-06-00104-4
17** Eliza Orzeszkowa Halina Gacowa 1999 ISBN 83-04-04506-0
17*** Henryk Sienkiewicz Dobrosława Świerczyńska 2015 ISBN 978-83-61750-54-3
18* Stanisław Wyspiański Wiesława Albrecht-Szymanowska 2018 ISBN 978-83-65832-29-0
18** Jan Kasprowicz Roman Loth 1994 ISBN 83-04-04168-5
18*** Stefan Żeromski
19 Bibliografia czasopism literackich
tytuł autorzy pierwsze wydanie
Słownik współczesnych pisarzy polskich. T. 1, A – I Ewa Korzeniewska, Zofia Białek 1963
Słownik współczesnych pisarzy polskich. T. 2, J – P 1964
Słownik współczesnych pisarzy polskich. T. 3, R – Ż 1964
Słownik współczesnych pisarzy polskich. T. 4, Uzupełnienia, indeksy Ewa Korzeniewska, Maria Brykalska 1966
Słownik współczesnych pisarzy polskich : Seria 2. T. 1, A – K Jadwiga Czachowska, Maria Brykalska 1977
Słownik współczesnych pisarzy polskich : Seria 2. T. 2, L – T 1978
Słownik współczesnych pisarzy polskich : Seria 2. T. 3, U – Ż 1980

Bibliografia przygotowywana jest przez Instytut Badań Literackich PAN.

Digitalizacja przeprowadzona w ramach zadania „Cyfrowe zasoby dokumentacji literatury polskiej w wolnym dostępie” realizowanego przez Fundację Akademia Humanistyczna w partnerstwie z Instytutem Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk i Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza. Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego[1].

Przypisy edytuj

Bibliografia edytuj