Nowy Przegląd Wszechpolski

Nowy Przegląd Wszechpolski – czasopismo społeczno-polityczne, ukazujące się od 1994, będące organem Stronnictwa Ludowo-Narodowego, a następnie Przymierza Ludowo-Narodowego.

Nowy Przegląd Wszechpolski
Pismo Polaków w Kraju i na Obczyźnie
Państwo

 Polska

Wydawca

Przymierze Ludowo-Narodowe

Pierwszy numer

1994

Redaktor naczelny

Andrzej Turek

Liczba stron

60

Strona internetowa

Tytuł został założony przez prof. Czesława Blocha w 1994. W swojej nazwie wyraźnie nawiązuje do organu narodowej demokracji, jakim był Przegląd Wszechpolski[1].

Członkami redakcji byli: Cezary Taracha, Gabriel Turowski, Leszek Wojciechowski. W piśmie publikowali: Czesław Bloch, Jerzy Chodorowski, Andrzej Horodecki, Stanisław Kozanecki, Jan Piwowarski, Zygmunt Zieliński[2].

Przypisy edytuj

  1. E. Maj, Miesięcznik „Nowy Przegląd Wszechpolski”, [w:] Prasa narodowej demokracji od roku 1939 do początku XXI wieku, t. 2, red. A. Dawidowicz, E. Maj, Lublin 2011, s. 175, 183.
  2. E. Maj, Miesięcznik „Nowy Przegląd Wszechpolski”, [w:] Prasa narodowej demokracji od roku 1939 do początku XXI wieku, t. 2, red. A. Dawidowicz, E. Maj, Lublin 2011, s. 175.

Bibliografia edytuj

  • E. Maj, Miesięcznik „Nowy Przegląd Wszechpolski”, [w:] Prasa narodowej demokracji od roku 1939 do początku XXI wieku, t. 2, red. A. Dawidowicz, E. Maj, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2011, s. 175-194.