Numer CAS

identyfikator substancji chemicznej

Numer CAS – oznaczenie numeryczne przypisane substancji chemicznej przez amerykańską organizację Chemical Abstracts Service (CAS), pozwalające na identyfikację substancji.

Numer CAS jest jednym z najpowszechniej stosowanych sposobów identyfikacji substancji chemicznych. Nie stanowi on unikatowej cechy produktu (np. różne bezwodne odmiany kwasu cytrynowego mają ten sam numer CAS), choć np. związki chemiczne o różnym uwodnieniu mogą być oznaczone różnymi numerami CAS (kwas cytrynowy w postaci monohydratu ma inny numer niż bezwodny).

Przykłady numerów CAS edytuj

Nazwa substancji Oznaczenie numeryczne
(numer CAS)
woda 7732-18-5
tlen 7782-44-7
kwas dezoksyrybonukleinowy (DNA) 9007-49-2
alkohol etylowy (etanol) 64-17-5
kofeina 58-08-2
paracetamol 103-90-2
benzyna 86290-81-5
dietyloamid kwasu lizergowego (LSD) 50-37-3

Format edytuj

Numer CAS ma postać trzech liczb ciągów cyfr oddzielonych dywizami. Pierwszy liczy od dwóch do siedmiu cyfr, drugi ma zawsze dwie cyfry, trzeci zaś jest jednocyfrowy – jest to suma kontrolna. Sumę kontrolną otrzymuje się sumując iloczyn pierwszej od końca cyfry pomnożonej przez 1, drugiej od końca pomnożonej przez 2, trzeciej od końca pomnożonej przez 3 itp. Ta suma brana jest modulo 10[1].

Biorąc jako przykład wodę i CAS 7732-18-5:

 

 

Pierwszy i drugi człon numeru CAS nie mają szczególnego znaczenia, są zwiększane wraz z dodawaniem kolejnych substancji do rejestru CAS[2].

Zobacz też edytuj

Przypisy edytuj

  1. Check Digit Verification of CAS Registry Numbers. CAS. [dostęp 2017-09-08]. (ang.).
  2. CAS REGISTRY and CAS Registry Number FAQs. CAS. [dostęp 2017-09-08]. (ang.).

Linki zewnętrzne edytuj

Darmowe bazy danych w których można znaleźć numery CAS substancji dzięki jej nazwie, strukturze lub wzorze sumarycznym: