Numerus currens (łac. numeracja bieżąca) – kolejność wpisywania książek do inwentarza, czasem ich ustawienie w magazynie. Jest to sposób sygnowania i ustawiania zbiorów według numerów inwentarzowych. Numer pozycji, który dostaje obiekt wpisany do księgi inwentarzowej jest zarówno sygnaturą jak i oznaczeniem miejsca w magazynie[1]. Ustawienie zbiorów według numerus currens związane jest z oznaczeniem formatu:

  • jawnym – gdzie oznaczenie formatu jest elementem składowym sygnatury. Dla poszczególnych formatów rezerwowane są odrębne ciągi inwentarzowe. Sygnatura składa się z numeru inwentarzowego oraz cyfrowego lub literowego oznaczenia formatu, np. 123456 II (liczba rzymska oznacza format).
    • zachodzącym, gdy w księgozbiorze mogą istnieć sygnatury różniące się tylko formatem, tj. 123456 II i 123456 III
    • niezachodzącym, gdy oznaczenie formatu jest niezależne od numerus currens i powyższy przypadek jest niedozwolony.
  • utajonym – sygnatura nie zawiera oznaczenie formatu. Obiekty wpisywane są do księgi w jednym ciągu numeracji dla wszystkich formatów. Występuje z ustawieniem działowym lub systematycznym.
Numerus currens zaznaczony na okładce książki

Przypisy edytuj

  1. Encyklopedia wiedzy o książce. Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1971, s. 1024.

Bibliografia edytuj

  • Bibliotekarstwo, pod red. Zbigniewa Żmigrodzkiego, Wyd. 2 uzup. i rozsz., SBP 1998, ISBN 83-87629-09-X
  • Bieńkowska B., Książka na przestrzeni dziejów, Warszawa 2005, s. 303.