Numery HESC

Numery HESC – zharmonizowane europejskie numery skrócone (ang. Harmonised European Short Codes) – dostępne w państwach członkowskich UE, przeznaczone dla usług o szczególnym znaczeniu społecznym świadczonych w sieciach łączności elektronicznej polegających na udzielaniu informacji, świadczeniu pomocy lub przyjmowaniu zgłoszeń.

W Polsce, w planie numeracji krajowej ustalone są następujące formaty numerów HESC[1]:

 • 112 – wspólny numer alarmowy dla wszystkich służb ustawowo powołanych do niesienia pomocy,
 • 118CDU – dla usług informacji o numerach,
 • 116CDU – dla usług o szczególnym znaczeniu społecznym,
 • inne numery z zakresu 11X, gdzie X ≠ 2, 6, 8 – dla dowolnych zastosowań krajowych,
 • CC + HESC, gdzie HESC ≠ 112, a CC oznacza wskaźnik międzynarodowy (kod kraju) – dla międzynarodowych połączeń przychodzących.

Numery HESC wybiera się wyłącznie bez wskaźnika międzymiastowego (numeru kierunkowego).

Numery HESC są przydzielane do poszczególnych usług i poszczególnym operatorom przez Prezesa UKE. Lista przydzielonych numerów HESC z zakresów 118 i 116[2]:

 • 116CDU
  • 116000 – numer interwencyjny w sprawie zaginionych dzieci obsługiwany przez Centrum Poszukiwań Ludzi Zaginionych Itaka (TP S.A.); usługa polega na: przyjmowaniu zgłoszeń w sprawie zaginionych dzieci i przekazywaniu informacji Policji, oferowaniu wskazówek i wsparcia dla osób odpowiedzialnych za zaginione dziecko, udzielaniu wsparcia w dochodzeniu)
  • 116006 – telefon zaufania dla ofiar przestępstw (brak operatora i usługodawcy); usługa ta ma umożliwiać ofiarom przestępstw uzyskanie wsparcia emocjonalnego w takich sytuacjach, uzyskanie informacji o przysługujących prawach i sposobach dochodzenia takich praw, oraz skierowanie do odpowiednich organizacji, w szczególności udzielanie informacji na temat: lokalnych procedur policyjnych i procedur postępowania w sprawach kryminalnych, możliwości uzyskania odszkodowania i spraw związanych z ubezpieczeniem oraz udzielanie wsparcia w zakresie poszukiwania innych środków pomocy dotyczących ofiar przestępstw
  • 116111telefon zaufania dla dzieci i młodzieży (obsługiwany przez Fundację Dzieci Niczyje (Polkomtel Sp. z o.o.); usługa służy pomocą dzieciom potrzebującym opieki i ochrony, ma łączyć je z odpowiednimi usługami i zasobami, zapewniać dzieciom możliwość wyrażenia ich trosk, porozmawiania o sprawach bezpośrednio ich dotyczących i nawiązania kontaktu w nadzwyczajnej sytuacji
  • 116117 – usługa medyczna na żądanie w przypadkach innych niż nagłe (brak operatora i usługodawcy); usługa ma za zadanie kierować rozmówców do pomocy medycznej odpowiedniej dla ich pilnych potrzeb, które nie stanowią jednak zagrożenia dla życia, w szczególności poza normalnymi godzinami pracy, w weekendy lub dni ustawowo wolne od pracy, ale nie tylko w tych porach; rozmówca uzyska połączenie z wykwalifikowanym operatorem mającym dostęp do odpowiedniego wsparcia lub bezpośrednie połączenie z lekarzem specjalistą lub lekarzem klinicystą
  • 116123 – telefon wsparcia emocjonalnego (obsługiwany przez Instytut Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego (Netia S.A.); usługa ta pozwala rozmówcy na skorzystanie z prawdziwego kontaktu międzyludzkiego opartego na słuchaniu bez dokonywania oceny; ma oferować wsparcie emocjonalne rozmówcom cierpiącym na samotność, będącym w stanie kryzysu emocjonalnego albo rozważającym popełnienie samobójstwa
 • 118CDU (wszystkie przydzielone TP S.A.):
  • 118000 – informacje teleadresowe krajowe i zagraniczne, zlecenia, usługi dodatkowe oraz usługi informacji o krajowych numerach abonentów prywatnych i instytucjonalnych, usługi świadczone w języku polskim oraz w językach obcych
  • 118001 – Biuro Numerów, Informacja o Usługach i Produktach
  • 118112 – informacja o krajowych numerach alarmowych
  • 118712 – informacje teleadresowe krajowe i zagraniczne, zlecenia, usługi dodatkowe oraz usługi informacji o krajowych numerach abonentów prywatnych i instytucjonalnych, usługi świadczone w języku polskim oraz w językach obcych
  • 118800 – informacja o krajowych numerach infolinii
  • 118811 – informacje teleadresowe krajowe i zagraniczne, zlecenia, usługi dodatkowe oraz usługi informacji o krajowych numerach abonentów prywatnych i instytucjonalnych, usługi świadczone w języku polskim oraz w językach obcych
  • 118888 – informacja o krajowych numerach abonentów – usługa przeznaczona dla osób niepełnosprawnych
  • 118912 – Międzynarodowe Biuro Numerów
  • 118913 – Biuro Numerów

Zobacz teżEdytuj

PrzypisyEdytuj

 1. Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 30 października 2013 r. w sprawie planu numeracji krajowej dla publicznych sieci telekomunikacyjnych, w których świadczone są publicznie dostępne usługi telefoniczne (Dz.U. z 2013 r. poz. 1281)
 2. Wykazy i tablice numeracji: Tablice numeracji HESC z zakresu 116 i 118 (T4 i T10). [dostęp 2013-02-01]. [zarchiwizowane z tego adresu (2014-10-01)].