Oś poprzeczna

Oś poprzeczna ciała, która jest prostopadła do kierunku jego największej rozciągłości.

Oś poprzeczna jest prostopadła do osi podłużnej i może być osią symetrii danego ciała.

Zobacz teżEdytuj