Obciążenia zewnętrzne

Obciążenia zewnętrzne, siły zewnętrzne[1] – oddziaływania, jakim podlega ciało lub układ konstrukcyjny ze strony jego otoczenia. W ogólności mogą to być przyłożone do niego pewne obciążenia skupione (siły lub momenty) bądź rozłożone na pewnej jego powierzchni. Do takich obciążeń zalicza się również oddziaływania termiczne[2].

PrzypisyEdytuj

  1. Witold Nowacki, Mechanika budowli, PWN Warszawa 1957, tom 1, str. 14
  2. Olszowski B., Radwańska M., Mechanika budowli, Politechnika Krakowska Kraków 2010, str. 58, 262, 282, 332