Obciążenie fizyczne

Obciążenie fizyczne – układ sił zewnętrznych, działających na ciało lub element konstrukcyjny[1]. Wyróżnia się np. obciążenia:

  • statyczne – działanie sił o niezmiennych w czasie wartościach, kierunkach i punktach przyłożenia względem danego ciała,
  • dynamiczne – gwałtowne działanie sił zewnętrznych lub siły bezwładnościowe powstające wskutek przyspieszenia masy ciała.

PrzypisyEdytuj

  1. "Leksykon naukowo-techniczny z suplementem". T. A-O. Warszawa: WNT, 1989, s. 485, 566. ISBN 83-204-0969-1.