Otwórz menu główne

Obiekt fortyfikacyjny - budowla inżynieryjna zapewniająca efektywne prowadzenie ognia, walki i obserwacji oraz osłonę wojsk, sprzętu bojowego i urządzeń tyłowych przed środkami rażenia nieprzyjaciela. Ogólnie obiekty fortyfikacyjne dzielą się w zależności od:

 1. przeznaczenia – na:
  1. ogniowe;
  2. obserwacyjne;
  3. ochronne;
 2. skuteczności obrony – na:
  1. zakryte;
  2. odkryte;
 3. posadowienia – na:
  1. naziemne;
  2. podziemne;
  3. wykopowe;
 4. wytrzymałości i stopnia zabezpieczenia – na:
  1. przeciwodłamkowe;
  2. przedpiersiowe;
  3. lekkie;
  4. ciężkie;
 5. stosowanego materiału – na:
  1. ziemne;
  2. drewniane;
  3. betonowe;
  4. żelbetonowe:
  5. murowane;
  6. pancerne;
  7. z tworzywa sztucznego i inne.

Istnieje również podział obiektów fortyfikacyjnych na rzeczywiste i pozorne.