Obiektowy model dokumentu

Obiektowy model dokumentu (ang. Document Object Model, DOM) – sposób reprezentacji złożonych dokumentów XML i HTML w postaci modelu obiektowego. Model ten jest niezależny od platformy i języka programowania.

Hierarchia obiektów w przykładowym HTML DOM

Standard W3C DOM definiuje zespół klas i interfejsów, pozwalających na dostęp do struktury dokumentów oraz jej modyfikację poprzez tworzenie, usuwanie i modyfikację tzw. „węzłów” (ang. nodes).

Dla większości języków programowania istnieją biblioteki obsługujące DOM dla plików XML. Najbardziej zaawansowane z nich to Apache Xerces ([1]) i MS XML. Standard W3C definiuje interfejsy DOM tylko dla języków JavaScript i Java.

Standaryzacja

edytuj

Pierwotnie nie istniał standardowy DOM. Twórcy najpopularniejszych przeglądarek internetowych (Netscape i Microsoft) tworzyli własne niezgodne ze sobą modele o interfejsie programistycznym opartym na kolekcjach odpowiednio: document.layers i document.all.

Organizacja W3C przygotowała ujednolicony standard obiektowego modelu dokumentu, wewnętrznie podobny do wersji Microsoftu, choć o innym interfejsie programistycznym – dostęp do elementów dokumentu możliwy jest tu poprzez wywołanie odpowiedniej metody – np. document.getElementById.

Poziomy DOM

edytuj
 
WHATWG DOM

Istnieje kilka tzw. poziomów DOM:

 • nieoficjalny „poziom zerowy” (DOM Level 0) – model DOM z przeglądarki Netscape Navigator 3.0, skopiowany przez Microsoft i zaimplementowany we wszystkich przeglądarkach internetowych, mimo że nie stanowi oficjalnego standardu W3C. Zapewnia prosty dostęp głównie do elementów formularzy i obrazków.
 • poziom pierwszy (DOM Level 1) – dostępny z poziomu JavaScriptu w przeglądarkach internetowych oraz w wielu innych językach programowania. Poziom ten odpowiada za dostęp do treści dokumentu poprzez tworzenie, modyfikowanie i dołączanie węzłów i atrybutów.
 • poziom drugi (DOM Level 2) – dostępny w większości współczesnych przeglądarek internetowych oraz w wielu językach programowania. Poziom ten odpowiada m.in. za obsługę zdarzeń i przestrzeni nazw.
 • poziom trzeci (DOM Level 3) – składa się na niego sześć specyfikacji:
  • DOM Level 3 Core
  • DOM Level 3 Load and Save
  • DOM Level 3 XPath
  • DOM Level 3 Views and Formatting
  • DOM Level 3 Requirements
  • DOM Level 3 Validation

Linki zewnętrzne

edytuj