Objętość cząstkowa

Objętość cząstkowa (objętość parcjalna)objętość, jaką zajmowałby dany składnik mieszaniny gazowej, gdyby w tej samej temperaturze sam wykazywał takie samo ciśnienie.

Objętości cząstkowe można wyliczyć, wykorzystując równanie Clapeyrona (prawo stanu gazu doskonałego):

gdzie:
vi – objętość cząstkowa składnika „i”
niliczność (liczba moli) składnika „i”
p – ciśnienie mieszaniny gazowej
R – uniwersalna stała gazowa
T – temperatura.

Objętość całej mieszaniny k-składnikowej:

gdzie:
V – objętość mieszaniny
n – łączna liczność składników mieszaniny.

Dla gazów rzeczywistych, szczególnie dla wysokich ciśnień, zamiast ciśnienia należałoby używać aktywności ciśnieniowej (lotności) gazu.

Zobacz też

edytuj