Otwórz menu główne

Obszar chronionego krajobrazu „Góra Zamkowa”

Góra Zamkowa w Będzinie
Góra Zamkowa – tablica informacyjna

Obszar chronionego krajobrazu "Góra Zamkowa" położony jest w Będzinie, w województwie śląskim. Został ustanowiony 23 czerwca 1993 r. Jego powierzchnia wynosi 6,7 ha.

Cel ochronyEdytuj

Obszar chroniony obejmuje wzgórze wraz z zamkiem, parkiem i podziemiami. Park założony został przez Jana Lęborskiego. Podczas 20-lecia międzywojennego był odnawiany i wówczas utworzono park miejski z bramą wejściową obok dzisiejszego Domu Parafialnego. Drzewostan składa się z następujących gatunków drzew liściastych: graby, buki, jesiony, jawory, klony, lipy drobnolistne, dęby szypułkowe, robinia akacjowa i kasztanowiec zwyczajny. Poza tym występują tutaj siedliska grądowe. Pod Górą Zamkową istnieją podziemia o licznych walorach geologicznych oraz przyrodniczych.