Obszar morski

Obszar morski – przestrzeń, na którą składają się morskie wody wewnętrzne, morze terytorialne, wody archipelagowe, wyłączna strefa ekonomiczna, szelf kontynentalny oraz morze otwarte (pełne) i obszar[1]. Obszary morskie określone zostały w Konwencji Narodów Zjednoczonych o prawie morza, sporządzonej w Montego Bay 10 grudnia 1982 r., która często, potocznie jest nazywana "prawem morza", Polska ratyfikowała tę konwencję 6 listopada 1998[1].

Status prawny polskich obszarów morskich określa ustawa z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej[2].

Zobacz teżEdytuj

PrzypisyEdytuj

  1. a b Konwencja Narodów Zjednoczonych o prawie morza, sporządzona w Montego Bay dnia 10 grudnia 1982 r. (Dz.U. z 2002 r. nr 59, poz. 543)
  2. Ustawa z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej (Dz.U. z 2022 r. poz. 457)