Ochrona przeciwprzepięciowa

Ochrona przeciwprzepięciowa – zespół środków mających na celu zabezpieczenie nieruchomości, ludzi i mienia przed przepięciami spowodowanymi zaburzeniami atmosferycznymi i przepięciami łączeniowymi wynikającymi z operacji łączeniowych urządzeń elektrycznych[1].

Instalacja elektryczna powinna zapewniać ochronę przed przepięciami łączeniowymi i atmosferycznymi, w związku z czym należy w nich stosować urządzenia ochrony przeciwprzepięciowej. Ochronę przed przepięciami przejściowymi zapewnia zamontowanie urządzeń do ograniczania przepięć[2].

Uzupełnieniem ochrony przeciwprzepięciowej jest ochrona odgromowa.

Cel ochrony przeciwprzepięciowej Edytuj

Przepięcia mogą uszkadzać izolacje urządzeń i aparatów elektrycznych (zob. napięcie probiercze), wywołują iskrzenie, niszczą urządzenia elektryczne i elektroniczne. W związku z czym ochrona przeciwprzepięciowa ma na celu ograniczyć zagrożenia pożarowe i porażeniowe w obiekcie. Ponadto ochrona przed przepięciami może zapobiegać uszkodzeniom sprzętu elektrycznego, zapewniać ochronę przed wadliwym działaniem obwodów sterowania i sygnalizacji, resetowaniem pamięci komputerowych oraz usterkom systemów informatycznych[1].

Ochrona przed przepięciami przejściowymi Edytuj

Ochrona przeciwprzepięciowa dla przepięć przejściowych  musi być zapewniona w miejscach gdzie przepięcie może mieć wpływ na[3]:

  • życie ludzkie;
  • usługi publiczne i dziedzictwa kulturowego;
  • działalność przemysłową lub handlową;
  • dużą liczbę osób.

W innych przypadkach należy wykonać ocenę ryzyka, czy wymagane jest stosowanie ograniczników przepięć. Gdy ocena ryzyka nie została przeprowadzona, należy taką instalację objąć ochroną przeciwprzepięciową[3].

Ochrona przed przepięciami przejściowymi nie jest wymagana dla domów jednorodzinnych, w przypadku kiedy całościowy koszt instalacji elektrycznej, która ma być chroniona jest mniejszy niż pięciokrotność kosztu ogranicznika przepięć wykorzystanego w złączu instalacji[3].

Urządzenie ograniczające przepięcia Edytuj

Urządzeniami, których zadaniem jest ograniczanie przepięć do wartości niegroźnej z punktu widzenia wytrzymałości elektrycznej izolacji, są:

Bibliografia Edytuj

Przypisy Edytuj

  1. a b Eaton, Poradnik ochrony przeciwprzepięciowej [dostęp 2023-04-29].
  2. Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie
  3. a b c PN-HD 60364-4-443:2016-03 - Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa - Ochrona przed zaburzeniami napięciowymi i zaburzeniami elektromagnetycznymi - Ochrona przed przejściowymi przepięciami atmosferycznymi lub łączeniowymi