Odżywo – jedna z części morfologicznych kopyta.

Składa się z trzech warstw:

  • brodawkowej (listewkowej) – stanowi odpowiednik warstwy brodawkowej skóry, zbudowana jest z tkanki łącznej zwartej zawierającej liczne włókna sprężyste. Na jej powierzchni wyróżnia się dwa rodzaje wyniosłości: brodawki i listewki rogotwórcze. Przyczyniają się one do silnego połączenia puszki rogowej z tworzywem. Dodatkowo zwiększają one znacznie powierzchnię odżywa.
  • naczyniowej – odpowiada warstwie siateczkowej skóry. Zbudowana z tkanki łącznej zwartej. Najlepiej wykształcona w obrębie korony i krawędzi podeszwowej kopyta.
  • podskórnej – zbudowana z tkanki łącznej luźnej. W miejscach styku z kością przyrasta do okostnej. Zawiera rozsiane elementy chrzęstne.