Odkrywca – trzeci męski stopień harcerski w ZHP (wprowadzony w 2003 wraz z wprowadzeniem nowego podziału na grupy metodyczne). Jego oznaczeniem jest jedna krokiewka na pagonie oraz (fakultatywnie) srebrna lilijka nabita na krzyżu harcerskim. Zdobywają go harcerze w wieku 13–16 lat (harcerze starsi).

Odkrywca
odkr.
  

W ZHP edytuj

Wyższym stopniem jest Ćwik, a niższym Wywiadowca

Idea stopnia edytuj

Uczestnicząc w harcerskim życiu, odkrywam swoje zainteresowania. Oceniam siebie i swoje postępowanie odwołując się do Prawa Harcerskiego. Potrafię radzić sobie w różnych sytuacjach działając samodzielnie i odpowiedzialnie. Można na mnie polegać. Jestem uczynny, odważany, samodzielny.

Wymagania do otwarcia próby edytuj

 • zdobył stopień Wywiadowca. Jeśli nie posiada stopnia Wywiadowca, realizuje próbę Odkrywcy poszerzoną o wiadomości
  i umiejętności zawarte w wymaganiach poprzednich stopni,
 • aktywnie uczestniczy w życiu zastępu i drużyny.

Czas próby edytuj

9-12 miesięcy

Wymagania stopnia edytuj

I. Praca nad sobą edytuj

 1. Określiłem swoją największą słabość i podejmę próbę wyeliminowania jej.
 2. Aktywnie realizuję obowiązki wynikające z mojej wiary.
 3. Wykazałem, że potrafię poświęcić własną przyjemność na rzecz obowiązku.
 4. Zdobyłem nową umiejętność przydatną w gospodarstwie domowym.
 5. Rzetelnie wykonuję swoje obowiązki domowe.
 6. Zapisuję ustalone terminy i wyznaczone zadania, jestem punktualny i obowiązkowy.
 7. Wziąłem udział w zaplanowaniu i zorganizowaniu akcji zarobkowej dla drużyny.
 8. Dbam o sprzęt drużyny. Brałem udział w jego konserwacji.
 9. Dbam o zdrowie i pamiętam o aktywnym odpoczynku, odpowiedniej ilości snu, prawidłowym odżywianiu się, umiem radzić sobie z problemami okresu dojrzewania.
 10. Załatwiłem powierzoną mi sprawę w instytucji lub urzędzie.
 11. Zorganizowałem wyjście zastępu lub drużyny (grupy koleżanek lub kolegów) do kina, teatru, na koncert, do muzeum lub inną imprezę kulturalną.
 12. Potrafię w prostych sytuacjach porozumieć się w języku obcym.
 13. Umiejętnie korzystam z Internetu (wyszukuję potrzebne informacje, posiadam adres e-mail).

II. Doskonalenie harcerskie edytuj

 1. Potrafię wskazać główne etapy w dziejach harcerstwa.
 2. Odwiedziłem komendę mojego hufca. Znam adres komendy mojej chorągwi i Głównej Kwatery. Wiem, jak nazywa się komendant hufca, komendant chorągwi, Naczelnik ZHP i Przewodniczący ZHP.
 3. Wiem, jakie inne organizacje harcerskie działają w Polsce.
 4. Czytam książki o tematyce harcerskiej.
 5. Znam strukturę ZHP.
 6. Potrafię ocenić czynności życiowe (tętno i oddech), znam prawidłowe tętno dzieci i dorosłych. Potrafię postąpić w przypadku utraty przytomności, ułożyć chorego w pozycji bocznej bezpiecznej. Umiem zastosować różne sposoby przenoszenia poszkodowanych. Potrafię postępować w przypadku zatrucia pokarmowego.
 7. Odnalazłem na mapie miejsce, w którym się znajduję, poprowadziłem w czasie gry terenowej lub wycieczki zastęp według mapy topograficznej. Na podstawie mapy topograficznej określiłem długość trasy, nachylenie terenu, przybliżony czas marszu, azymut na dany punkt. Zmierzyłem w terenie odległość i wysokość.
 8. Kierowałem budową urządzenia obozowego według własnego projektu. Umiem sprawnie posługiwać się sprzętem pionierskim. Potrafię zawiązać co najmniej 10 węzłów i ich zastosowanie.
 9. Brałem udział w organizacji wycieczki zastępu lub drużyny.
 10. Wyrobiłem w sobie pożyteczne nawyki ekologiczne (oszczędzam wodę, gaszę światło, segreguję odpady).
 11. Wiem, co to jest park narodowy, park krajobrazowy i rezerwat przyrody. Wymienię kilka polskich parków narodowych oraz wskażę występujące w nich osobliwości przyrodnicze. Odwiedziłem jeden z parków narodowych, krajobrazowych lub rezerwatów.

III. Poszukiwanie pól służby edytuj

 1. Poznaję historię swojej miejscowości. Wiem, co wyróżnia ją spośród innych (np. znane postacie, historyczne wydarzenia, zabytki, sztuka ludowa).
 2. Wiem, na czym polega demokracja. Brałem udział w demokratycznym podejmowaniu decyzji.

W okresie próby uczestniczyłem w obozie lub zimowisku harcerskim oraz w co najmniej dwóch biwakach lub rajdach, zrealizowałem co najmniej trzy projekty, w tym przynajmniej jeden na rzecz środowiska (np. szkoły, osiedla). Zdobyłem w tym czasie przynajmniej trzy sprawności (dwugwiazdkowe lub trzygwiazdkowe).

Próbę można poszerzyć o dodatkowe wymagania przyjęte w środowisku.