Odległość Minkowskiego

Odległość Minkowskiego – uogólniona miara odległości między punktami przestrzeni euklidesowej; niekiedy nazywa się także odległością Lm. Można o niej myśleć jako o uogólnieniu odległości euklidesowej (L2), miejskiej (L1) oraz Czebyszewa (L, tzn. Lm w granicy przy m → ∞).

Definicja formalnaEdytuj

Dla dowolnych punktów   przestrzeni   ich odległość Minkowskiego wyraża się wzorem

 
 
Okręgi jednostkowe w przestrzeni   dla różnych parametrów m odległości Minkowskiego