Odlewnia dzwonów A. Zwoliński i S. Czerniewicz

Specjalna Fabryka Dzwonów A. Zwoliński i S. Czerniewicz – spółka i zakład ludwisarski, powstała w 1908 r., mająca swoją siedzibę w Pustelniku pod Warszawą.

Reklama Odlewni A. Zwoliński & S. Czerniewicz

OpisEdytuj

Spółkę zawiązali Michał Antoni Zwoliński i Stanisław Czerniewicz, dokonując fuzji dwóch starszych ludwisarni, których byli właścicielami. Fabryka Zwolińskiego powstała w 1860 r., kontynuując tradycję zakładu Jana i Michała Petersilge, potomków słynnej toruńskiej dynastii ludwisarskiej, a jej siedziba znajdowała się przy Gęsiej 79[1]. Poprzedni zakład Czerniewicza znajdował się w Pustelniku.

Fabryka Zwolińskiego i Czerniewicza był największym tego typu zakładem w Królestwie Polskim. Zamówienia przyjmowano z całego terenu dawnych ziem polskich (Śląsk, Galicja, Kresy Wschodnie). Jednym z najważniejszych zleceń było wykonanie dzwonów dla sanktuarium Matki Boskiej Częstochowskiej na Jasnej Górze (w 1912 r.). Od ok. 1913 r. zakład prowadzony był pod firmą Specjalna Fabryka Dzwonów S. Czerniewicz [2]

Zakład zbankrutował w okresie I wojny światowej w wyniku rekwizycji wojennych. Ostatnimi właścicielami byli Stanisław Czerniewicz i Matylda ze Zwolińskich Kenigowa (1875-1961), matka Mariana.

Zachował się budynek dawnej fabryki znajdujący się przy ul. Lipowej w Pustelniku – Markach.

PrzypisyEdytuj