Ogólnopolski konkurs informatyczny INTERSIEĆ

Ogólnopolski konkurs informatyczny „Intersieć” – konkurs przedmiotowy zainicjowany w 2002 roku przez „Młodzieżowe Towarzystwo Informatyczne” oraz firmę „Intersieć” z Rudy Śląskiej. Konkurs jest skierowany do uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Udział w konkursie polega na rozwiązywaniu za pośrednictwem Internetu testów i zadań praktycznych.

Zakres tematycznyEdytuj

  • dobra znajomość obsługi systemów operacyjnych Microsoft Windows
  • podstawowa znajomość systemów operacyjnych Linux
  • podstawowa umiejętność pracy w edytorze tekstu, arkuszu kalkulacyjnym, programie do tworzenia prezentacji (Microsoft Office, OpenOffice).
  • umiejętność sprzętowego skonfigurowania komputera PC
  • znajomość możliwości i zagrożeń wykorzystania Internetu

PrzebiegEdytuj

  • Eliminacje wojewódzkie – odbywa się 16 niezależnych konkursów wojewódzkich. Każdy z nich składa się z dwóch części. W pierwszej części biorą udział wszyscy zarejestrowani do drugiej części awansują uczestnicy, którzy uzyskali co najmniej 60 procent prawidłowych odpowiedzi.
  • Etap wojewódzki – awansuje do niego 35 najlepszych uczestników z terenu województwa. Uczestnicy spotykają się w pracowniach komputerowych właściwego Koordynatora Wojewódzkiego i rozwiązują zadania finałowe. Finał wyłania 3 najlepszych w województwie, którzy awansują do rozgrywek ogólnopolskich.
  • Etap ogólnopolski – awansuje do niego 48 najlepszych, po trzech z każdego z województw. Na tym etapie wyłaniany jest najlepszy młody informatyk danej edycji.

StatystykiEdytuj

Liczba uczestników w poszczególnych edycjach
edycja rok liczba uczestników
I 2002/2003 500
II 2003/2004 1000
III 2004/2005 1500
IV 2005/2006 2000
V 2008 2500
VI 2008/2009 12 500

Linki zewnętrzneEdytuj