Okno czasowe

Okno czasowefunkcja opisująca sposób pobierania próbek z sygnału. Zakładając, że obserwowany jest pewien sygnał w skończonym przedziale czasu, wtedy wynikiem tej obserwacji będzie sygnał:

gdzie jest właśnie funkcją okna.

Od postaci funkcji okna zależą różnice pomiędzy widmem sygnału obserwowanego a widmem wyniku obserwacji Istnieje wiele zdefiniowanych funkcji okna, kilka przykładowych przedstawiono poniżej.

Okna o wysokiej i umiarkowanie wysokiej rozdzielczościEdytuj

Okno prostokątneEdytuj

 
Okno prostokątne; B = 1,00
 


Okno GaussaEdytuj

 
Okno Gaussa; σ = 0,4; B = 1,45
 
 


Okno HammingaEdytuj

 
Okno Hamminga; α = 0,53836; β = 0,46164; B = 1,37
 
 


Okno Hanna (Hanninga)Edytuj

 
Okno Hanna (Hanninga); B = 1,50
 


Okno BartlettaEdytuj

Okno posiada zerowe wartości skrajnych elementów.

 
Okno Bartletta; L = N-1; B = 1,33
 
 
 


Okno TrójkątneEdytuj

Okno posiada niezerowe wartości skrajnych elementów.

 
Okno Trójkątne; L = N; B = 1,33
 
 
 


Okno Bartletta-HannaEdytuj

 
Okno Bartletta-Hanna; B = 1,46
 
 


Okno BlackmanaEdytuj

 
Okno Blackmana; α = 0,16; B = 1,73
 
 
 
 


Okno KaiseraEdytuj

 
Okno Kaisera; α = 2; B = 1,7952
 


Okna o niskiej rozdzielczości (ale o dużej dynamice)Edytuj

Okno NuttallaEdytuj

 
Okno Nuttalla; z ciągłą pierwszą pochodna; B = 2,02
 
 


Okno Blackmana-HarrisaEdytuj

 
Okno Blackmana-Harrisa; B = 2,0044
 
 


Okno Blackmana-NuttallaEdytuj

 
Okno Blackmana-Nuttalla; B = 1,9761
 
 


Okno Flat topEdytuj

Ten rodzaj okna posiada najlepszą (w porównaniu z przedstawionymi wyżej funkcjami okna) dokładność odzwierciedlania amplitudy.

 
Okno Flat top; B = 3,7702