Okręg wyborczy Newcastle upon Tyne East

okręg wyborczy do brytyjskiej Izby Gmin
NewcastleUponTyneEastConstituency.svg
EnglandTyneWear.svg

Okręg wyborczy Newcastle upon Tyne East powstał w 1918 r. i wysyłał do brytyjskiej Izby Gmin jednego deputowanego. Okręg został zniesiony w 1997 r. Komisja Rozgraniczenia dla Anglii w 2005 r. odtworzyła okręg na następne wybory parlamentarne.

Deputowani do brytyjskiej Izby Gmin z okręgu Newcastle upon Tyne EastEdytuj