Olejarstwo

Olejarstwo - rzemiosło zajmujące się produkcją olejów. Rzemieślnik zajmujący się tym to olejarz. Produkcja olejów odbywała się w olejarniach.

W Lublinie znajduje się ulica Olejna na pamiątkę sprzedawanego tam dawniej oleju.