Olimpiada Wiedzy Ekologicznej

Olimpiada Wiedzy Ekologicznej (OWE) – olimpiada szkolna z zakresu ekologii, organizowana od 1985 dla uczniów szkół średnich przez Ligę Ochrony Przyrody. Jej celem jest szerzenie tematyki ekologicznej i przyrodniczej wśród młodzieży. Organizacja olimpiady uregulowana jest rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej[1]. Olimpiada jest finansowana przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, na podstawie wyników otwartego konkursu ofert[2].

HistoriaEdytuj

Jubileuszowy, 25 finał odbył się w dniach 4-6 czerwca 2010 w Białowieży.

CeleEdytuj

Celem olimpiady jest kształtowanie wśród młodzieży świadomości ekologicznej i odpowiednich postaw względem środowiska przyrodniczego a także budzenie i rozwijanie zainteresowań przyrodniczych. Olimpiada ma za zadanie pobudzać aktywność badawczą, inspirować do podejmowania inicjatyw działań praktycznych na rzecz ochrony przyrody, poprawy stanu środowiska, krajobrazu oraz warunków życia ludzi.

StrukturaEdytuj

Olimpiada składa się z trzech etapów.

  • I etap: eliminacje szkolne – polegają na rozwiązaniu testu składającego się z 50 zadań opracowanych przez Komitet Główny Olimpiady.
  • II etap: eliminacje okręgowe – są dwu częściowe, najpierw uczestnicy rozwiązują test z 50 zadaniami przygotowanymi przez Komitet Główny Olimpiady, 12 uczestników, którzy uzyskali najlepsze rezultaty kwalifikuje się do części ustnej, w której uczestnik losuje zestawy sześciu pytań problemowych. Do dalszego etapu kwalifikuje się siedmiu najlepszych.
  • III etap: eliminacje krajowe (centralne) – ich zadaniem jest wyłonienie finalistów i laureatów Olimpiady Ekologicznej. Polegają one na przeprowadzeniu części pisemnej składającej się z testu zawierającego 50 zadań. Wyłanianych jest 10 najlepszych uczestników (należy uzyskać minimum 70% poprawnych odpowiedzi), którzy przystępują do części ustnej złożonej z sześciu pytań. Wyniki decydują o zajętych miejscach.

OrganizatorEdytuj

Organizatorem merytorycznym i patronem jest Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego przy wsparciu Ministra Środowiska oraz jednostek Ligi Ochrony Przyrody

Uprawnienia finalisty i laureataEdytuj

Finalistom i laureatom etapu centralnego olimpiady przysługuje zwolnienie z postępowania kwalifikacyjnego na ponad 60 polskich uczelni. Tytuł laureata otrzymują uczestnicy zakwalifikowani do części ustnej eliminacji krajowych.

Linki zewnętrzneEdytuj

PrzypisyEdytuj

  1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad (Dz.U. z 2020 r. poz. 1036).
  2. Wyniki oceny merytorycznej otwartego konkursu ofert pt.: „Organizacja i przeprowadzenie olimpiad i turniejów w latach szkolnych 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019”. Ministerstwo Edukacji Narodowej, 2016-05-12. [dostęp 2018-03-07].