Olimpiada Wiedzy i Umiejętności Budowlanych

Olimpiada Wiedzy i Umiejętności Budowlanych – interdyscyplinarna olimpiada szkolna sprawdzająca więdzę i umiejętności uczniów z zakresu budownictwa. W olimpiadzie mogą brać udział uczniowie kończących szkoły ponadgimnazjalne[1] i uczniowie szkół wyższych. Została powołana w 1987 i stanowi kontynuację organizowanego od 1982 w średnich szkołach budowlanych Turnieju Wiedzy i Umiejętności Budowlanych. Organizatorem olimpiady jest Wydział Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej. Funkcjonuje w oparciu o rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad[2].

Olimpiada jest finansowana przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, na podstawie wyników otwartego konkursu ofert[3].

CeleEdytuj

Celem olimpiady jest:

 • rozwijanie wśród młodzieży zainteresowania budownictwem oraz pogłębianie wiedzy i umiejętności budowlanych,
 • kształtowanie nawyku doskonalenia zawodowego u uczniów i absolwentów szkół budowlanych,
 • lepsze przygotowanie uczniów do podejmowania dalszego kształcenia na kierunkach budowlanych szkół wyższych,
 • wyrobienie umiejętności samodzielnego zdobywania wiedzy,
 • zapoznanie młodzieży z najnowszymi rozwiązaniami konstrukcyjnymi i technologicznymi w dziedzinie budownictwa,
 • zachęcenie młodzieży do rozwijania swoich uzdolnień i stworzenie jej warunków współzawodnictwa,
 • doskonalenie form i metod twórczej pracy nauczycieli z młodzieżą,
 • stworzenie płaszczyzny współzawodnictwa między szkołami.

EtapyEdytuj

Olimpiada jest trójstopniowa:

 • I etap – szkolny,
 • II etap – okręgowy,
 • III etap – centralny (finałowy).

PrzypisyEdytuj

 1. W wyniku reformy systemu oświaty z 2017 uczestnikami olimpiady będą uczniowie szkół ponadpodstawowych.
 2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad (Dz.U. z 2020 r. poz. 1036)
 3. Wyniki oceny merytorycznej otwartego konkursu ofert pt.: „Organizacja i przeprowadzenie olimpiad i turniejów w latach szkolnych 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019”. Ministerstwo Edukacji Narodowej, 2016-05-12. [dostęp 2018-03-07].

BibliografiaEdytuj