Omska Wyższa Ogólnowojskowa Szkoła Dowódcza

Omska Wyższa Ogólnowojskowa Szkoła Dowódcza im. M.W. Frunzego dwukrotnie odznaczona Orderem Czerwonego Sztandaru (ros. Омское высшее общевойсковое командное дважды Краснознаменное училище имени М.В. Фрунзе) – istniejąca w latach 1813–1999 rosyjska i radziecka wojskowa uczelnia dowódcza.

Szkoła została założona w 1813 jako wojskowa szkoła Kozaków, następnie przekształcona w Syberyjski Korpus Kadetów. Absolwentami Korpusu byli m.in.:

W 1936 roku szkoła przyjęła nazwę Omska Zjednoczona Szkoła Wojskowa (ros. Омская объединённая военная школа) im. M.W. Frunzego.

Absolwentami omskiej szkoły byli m.in.

Absolwenci szkoły zostali 74 Bohaterami Związku Radzieckiego, 7 Bohaterami Federacji Rosyjskiej i 3 kawalerami Orderów Sławy.

BibliografiaEdytuj

  • Краткий исторический очерк Первого Сибирского Императора Александра I кадетского корпуса (1813–1913), Petersburg, 1915.