Otwórz menu główne

Opłata prolongacyjna

Opłata prolongacyjna – opłata wnoszona przez podatników, którym na mocy decyzji organu podatkowego odroczono termin płatności podatku lub rozłożono na raty zapłatę podatku lub zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę. Opłata prolongacyjna jest uiszczana w wysokości 50% stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych.

Opłatę prolongacyjną oblicza się według zasad określonych w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 22 sierpnia 2005 r. w sprawie naliczania odsetek za zwłokę oraz opłaty prolongacyjnej, a także zakresu informacji, które muszą być zawarte w rachunkach.

Przy odroczeniu terminu płatności opłata prolongacyjna obliczana jest według następującego wzoru:

gdzie:

– kwota odroczonego lub rozłożonego na raty podatku,
– liczba dni, na które odroczono termin płatności podatku,
– stawka odsetek za zwłokę,
– stawka opłaty prolongacyjnej,
365 – dni w roku,
– kwota opłaty prolongacyjnej,
– kwota opłaty prolongacyjnej po zaokrągleniu.

BibliografiaEdytuj