Opad średni w zlewni

Opad średni w zlewniśrednia wysokość opadówopad średni na terenie zlewni – jest to taka wysokość opadu, która powstałaby przy założeniu równomiernego rozkładu opadu na danym obszarze jaki sumarycznie wystąpił. Opad średni można wyznaczyć dla określonego przedziału czasowego (roczny, miesięczny, itp.).

Metody określenia: