Operat – pisemne opracowanie danego zagadnienia technicznego.

Przykładowe operaty

PrzypisyEdytuj

  1. przykładowa treść: wskazanie podmiotu uprawnionego do rybactwa, dane identyfikacyjne obwodu rybackiego, dane pozwolenia wodnoprawnego, wykaz obiektów wodnych i ich połączenia z innymi wodami, wykaz urządzeń rybackich i hydrotechnicznych, charakterystykę hydrobiologiczną, opis dotychczasowej gospodarki i plan gospodarowania