Opis bibliograficzny

Opis bibliograficzny – charakterystyka pozwalająca jednoznacznie określić dany dokument. W opisie wymienia się cechy formalne danej publikacji. Występują różne stopnie szczegółowości opisu w zależności od jego przeznaczenia.

Opis bibliograficzny książki na karcie katalogowej
Skrócony opis bibliograficzny książki na karcie katalogowej

Opis bibliograficzny zasadniczy (rejestracyjny) zawiera główne cechy wydawnicze, zawarte w tytulaturze.

Podstawowe dane pobiera się z głównej strony tytułowej[potrzebny przypis]. Jeżeli jest to konieczne do prawidłowej identyfikacji dokumentu, czerpie się je również z następujących źródeł (na zasadzie substytutu strony tytułowej), w podanej kolejności:

 • z okładki, nagłówka, metryki wydawnictwa;
 • z innych preliminariów, z obwoluty, z żywej paginy;
 • z innych części: wstępu, przedmowy, spisu treści, załączników;
 • spoza opisywanego wydawnictwa.

W uzasadnionych przypadkach opis może być uzupełniony o adnotacje wyjaśniające lub zawartościowe. Skrócony opis wymienia tylko niezbędne elementy, umożliwiające identyfikację dokumentu. Obecnie[kiedy?], opisując poszczególne typy dokumentów, stosuje się odpowiednie arkusze norm[potrzebny przypis].

Podstawowe elementy opisu edytuj

 • strefa tytułu i oznaczenia odpowiedzialności
 • strefa wydania
 • strefa specjalna
 • strefa adresu wydawniczego
 • strefa opisu fizycznego
 • strefa serii
 • strefa uwag
 • strefa ISBN

Norma PN-73 N-01152 edytuj

Opis bibliograficzny – zespół informacji niezbędnych do identyfikacji opisywanego dokumentu oraz informacji uzupełniających, które mogą być dodawane dla bliższego scharakteryzowania dokumentu.

Bibliografia edytuj