Oppidum (ujednoznacznienie)

strona ujednoznaczniająca
  • oppidum – osiedle obronne
  • łacińska nazwa miasteczka – przejściowa, prawna jednostka osadnicza między miastem a wsią, ten typ osiedla popularny był na Węgrzech od XIV wieku do roku 1871, w Polsce porozbiorowej ten typ osiedla funkcjonował do roku 1918
  • miejsce przeznaczone dla kierownika wyścigów w cyrku rzymskim