Optativus

tryb czasownika

Optativus (tryb życzący) – tryb czasownika, występujący w niektórych językach. Wyraża życzenie, nadzieję lub możliwość[1]. Znany jest m. in. w klasycznej grece i sanskrycie, a z żywych języków w farerskim, tureckim, rumuńskim, łotewskim, litewskim, albańskim[2] i innych. Optativus rekonstruowany jest też dla języka praindoeuropejskiego.

Na język polski optativus tłumaczony jest zwykle przez użycie konstrukcji z wyrażeniami oby, gdyby (tylko) lub w niektórych kontekstach za pomocą trybu przypuszczającego lub rozkazującego[1], na przykład: gr. klas.: εἴθε ποτέ σοι ἀντιχαρισαίμην - "Obym ci się mógł kiedyś odwdzięczyć!", tur.: geleyim - "obym mógł przyjść!", "niech (więc) przyjdę".

PrzypisyEdytuj

  1. a b Polański 1999 ↓, s. 408.
  2. Polański 1999 ↓, s. 409.

BibliografiaEdytuj