Optymalizacja sieci

Optymalizacja sieci (ang. Network Optimalisation) – szereg działań mających na celu poprawienie jakości działania sieci komórkowej. Optymalizacje jest jednym z etapów planowania sieci komórkowej.

Podstawą do poprawy jakości sieci są dane statystyczne o działaniu sieci zebrane na drodze:

 • Pomiarów w terenie (ang. drive tests)
 • Danych zgromadzonych przez Kontrolery Stacji Bazowych
 • Informacji o nieprawidłowościach działania sieci zgłaszanych przez abonentów (reklamacje)

Kolejnymi krokami optymalizacji są zebranie danych o działaniu sieci, analiza danych wejściowych i opracowanie parametrów optymalizacji, tuning sieci (zazwyczaj tym etapem zajmuje się centrum eksploatacji i utrzymania sieci).

Przyczynami wymuszającymi tuning sieci mogą być np.:

 • Mała pojemność sieci wynikająca ze wzrostu liczby abonentów na danym terenie (czasami nawet sezonowego czy incydentalnego np.: przewidywane wydarzenie masowe)
 • Braki w pokryciu sygnałem radiowym terenu
 • Problemy z realizacją procedury handoveru
 • Niesatysfakcjonująca jakość usług (ang. Quality of service)

Działaniami zmierzającymi do poprawienia jakości sieci mogą być np.:

 • Zagęszczenie sieci poprzez budowę nowych stacji lub dodanie dodatkowych sektorów
 • Zmiana azymutów anten sektorowych
 • Zmiana wysokości zawieszenia anten
 • Instalacja repeterów
 • Zmiana parametrów radiowych (np. wprowadzenie hoppingu częstotliwości)
 • Instalacja dodatkowych TRX-ów

Zobacz teżEdytuj

BibliografiaEdytuj

 • Harri Holoma i Antti Toskala WCDMA for UMTS. Radio aces for third generation John Wiley & Sons ISBN 0-471-72051-8
 • G. Gómez R. Sánchez End-to-end Quality of Service over Celluar Networks. Data Services Performance and Optimization in 2G/3G John Wiley & Sons