Orłowski Okręg Wojskowy

Orłowski Okręg Wojskowy ros. Орловский военный округ (ОрВО) – ogólnowojskowy, operacyjno-terytorialny związek Sił Zbrojnych ZSRR.

Utworzony rozkazem Ludowego Komisariatu Obrony nr 0154 z 28 lipca 1938. Sztab znajdował się w Orle.

Orel mil distr 1918.svg

Dowódcy OkręguEdytuj

Członkowie Rady WojskowejEdytuj

Szefowie SztabuEdytuj

BibliografiaEdytuj

  • Командный и начальствующий состав Красной Армии в 1940-1941 гг. Структура и кадры центрального аппарата НКО СССР, военных округов и общевойсковых армий. Документы и материалы. Российский государственный военный архив, Moskwa 2005.