Organ koncesyjny

Organ koncesyjny – jedno z pojęć z zakresu prawa gospodarczego publicznego.

W Polsce w rozumieniu przepisów o działalności gospodarczej organem jest właściwy w sprawach podejmowania, wykonywania lub zakończenia działalności gospodarczej organ administracji publicznej, inny organ władzy publicznej, z wyłączeniem sądów, a także organ samorządu zawodowego[1]. Organ koncesyjny udziela, odmawia udzielenia, zmienia, zawiesza i cofa koncesję albo ograniczenie jej zakres. Decyzję w tych sprawach wydaje minister, o ile ustawy dotyczące danego rodzaju działalności nie stanowią inaczej[2]. Według uchylonej ustawy o swobodzie działalności gospodarczej organ koncesyjny był organem administracji publicznej upoważnionym na podstawie ustawy do udzielania, odmowy udzielania, zmiany i cofania koncesji[3].

Zobacz teżEdytuj

PrzypisyEdytuj

  1. Art. 7 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców (Dz.U. z 2019 r. poz. 1292).
  2. Art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców.
  3. Art. 5 pkt 1 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. z 2017 r. poz. 2168, ze zm.).

BibliografiaEdytuj

  • Marek Szydło, "Krajowe prawo spółek a swoboda przedsiębiorczości", Wyd. LexisNexis, Warszawa 2007, ​ISBN 978-83-7334-738-0​.